DU THUYỀN CHO THUÊ

SILIVERTON

12,500,000 đ

PAMA

18,200,000 đ

MY LITTE PRINCESS

7,300,000 đ

MARINA BAY

35,840,000 đ

FERRETTI F630

21,850,000 đ

AZIMUT 53

19,400,000 đ

SUNSEEKER 64

20,000,000 đ

PACIFIC

15,000,000 đ

SUNRISE

8,500,000 đ
0932185948